Algemene voorwaarden

1 RETOURBELEID

Alvorens artikelen te retourneren, neemt u contact op met Jparts.

Wij versturen U een retourformulier dat u dient in te vullen en te verzenden met uw pakket.

Bij elke bestelling krijg je 30 dagen retourrecht, deze termijn gaat in vanaf de dag dat de bestelling is ontvangen.

Jparts raadt aan om een ontvangstbewijs en verpakkings-ID voor de retour van de pakjesdienst te verlangen, omdat het de opvolging van de retourzending indien nodig vergemakkelijkt. Jparts zal de retours die in aanmerking komen, terugbetalen. Indien u per factuur betaalde, hebben we een bankrekeningnummer nodig waarop we het geld kunnen terugstorten. Dit kunt u het gemakkelijkst via e-mail aan ons communiceren.

1.2 NIET RETOURNEERBARE GOEDEREN

Na het verwijderen van de folies / stickers of ingebruikname  van het product vervalt het retourrecht van het product of onderdeel. De garantie vervalt hierbij uiteraard niet.

Bij een beschadigde verpakking of beschadigd product vervalt de retour.

1.3 VERZENDING

Om uw producten terug te kunnen zenden, heeft u een ontvangst- of aankoopbewijs nodig.

U moet uw product terugzenden naar: Jparts, Oud-Turnhout, 2360, Neerstraat 29, Belgium

U bent verantwoordelijk voor de betaling van uw eigen verzendingskosten voor de retour van uw artikel. Verzendingskosten worden niet terugbetaald. Afhankelijk van uw woonplaats kan de bezorgingstijd van uw uitgewisseld product variëren.

Indien u een artikel van meer dan 75 € terugzendt, moet u overwegen van een traceerbare leveringsdienst te gebruiken of een transportverzekering te kopen. Wij garanderen niet dat we uw geretourneerd artikel zullen ontvangen.

2 TERUGBETALINGSBELEID

Ons aanbod blijft 30 dagen geldig. Indien er 30 dagen verstreken zijn sinds uw aankoop kunnen wij u jammer genoeg geen terugbetaling of ruil aanbieden. Om voor een retour in aanmerking te komen, moet een artikel ongebruikt zijn en zich in de staat bevinden waarin u het ontving. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

Voor refurbished toestellen kan u geen terugbetaling vorderen, U kan wel een tegoedbon ontvangen voor een omruiling of een nieuwe aankoop.

2.1 TERUGBETALING

Zodra uw retour is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u van de ontvangst van uw artikel op de hoogte te brengen. We informeren u ook over de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.

Indien goedgekeurd, zal de terugbetaling worden verwerkt, en zal er automatisch een bedrag op uw creditcard of oorspronkelijk betaalmiddel worden gecrediteerd, binnen een bepaald aantal dagen.

2.2 LAATTIJDIGE OF ONTBREKENDE TERUGBETALINGEN

Indien u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, gelieve eerst uw bankrekening opnieuw na te kijken. Neem dan contact op met uw creditcardmaatschapij. Het kan een tijdje duren vooraleer uw terugbetaling officieel is geboekt. Wanneer u dit alles heeft gedaan en u nog steeds geen terugbetaling heeft ontvangen, neem dan contact met ons op via: info@jparts.be.

2.3 AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

Alleen normaal geprijsde artikelen komen voor terugbetaling in aanmerking. Afgeprijsde artikelen kunnen we jammer genoeg niet crediteren.

2.4 DEFECTEN

*We ruilen alleen artikelen indien ze defect zijn of niet werken naar behoren. Bij foute montage of foutief gebruik vervalt onmiddellijk de garantie en uw retourrecht.  Indien u het artikel door eenzelfde product wilt vervangen, stuur ons dan een e-mail op info@jparts.be en stuur uw artikel naar: Jparts, Oud-Turnhout, 2360, Neerstraat 29, Belgium

2.5 REFURBISHED TOESTELLEN

Bij refurbished toestellen op bestelling dient u een voorschot te betalen van 10%.

Zodra wij het product hebben ontvangen sturen wij u een mail voor het betalen van de restwaarde van het toestel. U krijgt dan tevens het officiële factuur toegestuurd via mail na ontvangst van betaling.

U kan tevens ook het volledige bedrag betalen, u ontvangt dan ook onmiddellijk een aankoopfactuur. Nadat wij u toestel ontvangen wordt er een aangepast factuur verstuurd met daarop de vermelde serienummer/imei van het toestel.

3 PRIVACYBELEID

3.1 WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?

Wanneer u iets in onze winkel koopt, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen we de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u in onze winkel rondkijkt, ontvangen we automatisch het IP-adres van uw computer en komen we meer te weten over uw browser en besturingssysteem.

3.2 E-MAIL MARKETING

Met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

3.3 TOESTEMMING

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt bij voltooiing van een transactie, controle van uw creditcard, plaatsen van een order, regeling van een levering of retour van een aankoop, gaan we ervan uit dat u instemt met het verzamelen ervan en het gebruik voor die specifieke reden.

Indien we uw persoonsgegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, zullen we u ofwel direct om uw expliciete toestemming vragen, of u de kans bieden om te weigeren.

3.4 TOESTEMMING INTREKKEN

Indien u, na eerder ingestemd te hebben, u bedenkt, kunt u uw toestemming voor contact door ons, voor het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van uw gegevens, op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via info@jparts.be of door ons te schrijven op: Jparts, Oud-Turnhout, 2360, Neerstraat 29, Belgium

3.5 OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken indien de wet ons daartoe verplicht of indien u onze Algemene Voorwaarden niet naleeft.

3.6 COMBELL.COM

Onze winkel wordt gehost door Combell.com Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons toelaat onze producten en diensten aan u te verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag en databases van Combell.com en de algemene Combell.com applicatie. Ze bewaren uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall.

3.7 BETALING

Indien u kiest voor een direct payment gateway om uw aankoop te voltooien, dan kan onze gateway via derden uw creditcardgegevens voor dat doel gebruiken. Zie 3.8.

3.8 DIENSTEN VAN DERDEN

Derden waarop wij een beroep doen zullen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover zij dat nodig hebben om de diensten die zij ons bieden, uit te voeren.

Bepaalde derde partijen die diensten aanbieden, zoals payment gateways en andere betaaldiensten, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hen verplicht moeten verstrekken in verband met uw aankoopgerelateerde transactie. Voor deze aanbieders raden wij aan dat u hun privacybeleid leest zodat u begrijp in welke mate zij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

U moet er vooral rekening mee houden dat bepaalde providers gevestigd zijn in of faciliteiten hebben die gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan het uwe of het onze. Indien u ervoor kiest om met een transactie door te gaan waarvoor de diensten van derden nodig zijn, dan kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van het/de rechtsgebied(en) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra u de website van de winkel verlaat of naar een website of toepassing van derden wordt geleid, bent u niet langer onderhevig aan dit privacybeleid of de algemene voorwaarden van onze website.

3.9 LINKS

Wanneer u in onze winkel op links klikt, kunt u weggeleid worden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen van andere sites en raden u aan om hun privacyverklaring te lezen.

3.10 BEVEILIGING

Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen we de nodige voorzorgen en volgen we de beste praktijken uit de branche om ervoor te zorgen dat ze niet verloren raken, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. Indien u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie geëncrypteerd door middel van secure socket layer technologie (SSL) en bewaard met een AES-256 encryptie.

4 WIJZIGINGEN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bekijk ze dus regelmatig.

Wijzigingen en verduidelijkingen worden met onmiddellijke ingang van kracht na het publiceren op de website.

Indien we materiële wijzigingen aan dit beleid doorvoeren, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het bijgewerkt is, zodat u op de hoogte bent van welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke voorwaarden we ze, in voorkomende gevallen, gebruiken en/of openbaar maken.

Indien onze winkel wordt gekocht door een andere onderneming of ermee wordt samengevoegd, dan kunnen uw gegevens aan de nieuwe eigenaren worden overgedragen zodat we aan u producten kunnen blijven verkopen

5 GARANTIES

5.1 GARANTIES OP ONDERDELEN

Voor alle onderdelen die je bij Jparts.be koopt, krijgt u garantie. Als je het artikel normaal gebruikt hebt en gemonteerd, dient het naar behoren te functioneren. Daarnaast gelden voor bepaalde artikelen ook nog fabrieksgaranties. Dit zijn extra garanties die afgegeven worden door de importeur of fabrikant. Bij kabelscheur/breuk, glasschade of andere montagefouten wordt er geen garantie gegeven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de montage en wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel schade aan jou toestel. Bij het plaatsen van het onderdeel en heeft u niet volgens het protocol gewerkt vervalt onmiddellijk de garantie op het onderdeel.

5.2 GARANTIES OP REFURBISHED TOESTELLEN

Zoals alle toestellen die Jparts verkoopt krijgt u een standaard garantie van 2 jaar op het toestel, op de niet uitneembare batterijen krijgt u een garantieperiode van 6 maand

Bij aankoop van refurbished toestellen moet u er van bewust zijn, dat deze toestellen eventueel herstelt zijn geweest. IP68(waterschade), glasbreuk , valschade vallen hier niet onder garantie.

Bij het openen van het toestel of deze door 3de wordt hersteld vervalt onmiddellijk de garantie.

5.3 GARANTIES OP HERSTELLINGEN

Garantie op herstellingen:

  • Op batterijen bedraagt de garantieperiode 6 maand.
  • Op prime schermen/onderdelen bedraagt de garantieperiode 6 maand.
  • Op originele-OEM schermen/onderdelen bedraagt de garantieperiode 1 jaar.

Bij schade die niet relevant zijn met het vervangen van het onderdeel is Jparts niet verantwoordelijk voor het toestel.

Bevat het toestel sporen van oxidatie dan is het nog steeds mogelijk van deze te laten herstellen maar u hebt géén garantie voor het onderdeel noch uw toestel.
(dit wordt alvorens gemeld voor wij het toestel definitief herstellen)

You can also sellect color codes via admin theme options

That is some options to demo for you.

X